Nutriëntenstromen in het brongebied van de Zwarte Beek (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Ontwikkelen van ecohydrologische normen voor grondwaterkwaliteit en bepalen nutriëntenstromen in grondwater – case studie brongebied Zwarte Beek.
Voor grondwaterkwaliteit bestaan er goedgekeurde milieukwaliteitsnormen die hoofdzakelijk mikken op een bepaalde milieu-hygiënische kwaliteit met het oog op volksgezondheid maar weinig relevant zijn voor ecologische toepassingen. Het onderzoeksproject omvat het verzamelen van alle informatie en literatuur in binnen- en buitenland ter onderbouwing van ecologische normen voor grondwaterkwaliteit, het vertalen van die informatie in een voorstel van ecologische norm voor een Kempisch beekdal en de toepassing ervan op de case brongebied Zwarte beek.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/2031/03/23

Vrije trefwoorden

  • grondwater
  • habitattypen
  • grondwaterkwaliteit
  • hydrologie

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Bodem & lucht