Nutriëntenproblematiek duinen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het bereiken van een goede staat van instandhouding van een aantal Europese habitattypes in natuurgebieden aan de binnenduinrand wordt vaak gehypothekeerd door de te hoge nutriëntengehaltes als gevolg van voormalig landbouwgebruik. In deze studie wordt de nutriëntenstatus, met de nadruk op die van fosfaat, nagegaan in de door ANB beheerde terreinen binnen deze zone. Daarvoor worden vegetatieopnames gemaakt in combinatie met bodemanalyses. Eveneens worden referentietypes op gelijkaardige wijze beschreven. De resultaten moeten toelaten een visie op te stellen voor het beheer van de binnenduinrandgebieden.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1728/02/18

Thematische lijst

  • Strand en duinen
  • Habitats