OmiA ‘Operationalisering Leidraad Omgevingskwaliteit op maat van de Vlaamse Landmaatschappij’ (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Deze opdracht heeft tot doel om de kernkwaliteiten van het begrip omgevingskwaliteit verder te concretiseren aan de hand van de ecosysteemdienstenbenadering en dit op maat van de werking van de VLM. Dit moet leiden tot een inhoudelijke verdieping van het concept Omgevingskwaliteit en de relatie ervan met het begrippenkader van ecosysteemdiensten.
De opdracht omvat 2 grote luiken:
· het opzetten en uitvoeren van het begeleidingstraject van de verschillende VLM-pilots.
· inhoudelijke verwerking en concrete uitdieping van de leidraad Omgevingskwaliteit gebruik makend van de ecosysteemdienstenbenadering en de IMAGO-tools.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum28/03/1828/03/19

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Bodem & lucht
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)