Onderzoek naar mogelijke efficiëntie- en nauwkeurigheidswinst in habitatkartering en LSVI-bepaling via Remote Sensing

Projectdetails

Samenvatting

Monitoring van Europees beschermde habitattypen is een wettelijk vastgelegde taak voor het INBO, maar is duur en arbeidsintensief. Remote sensing, d.i. het extraheren van informatie uit beelden van het aardoppervlak genomen vanuit satellieten of vliegtuigen, biedt mogelijkheden voor een meer kostenefficiënte en objectieve monitoring. Dit project beoogt de ontwikkeling van praktisch toepasbare methoden voor vegetatiemonitoring op basis van remote sensing, om de haalbaarheid van de monitoringtaken van INBO te verhogen. De methodologische focus ligt op drie voor vegetatieonderzoek beloftevolle technologische innovaties binnen remote sensing, met name miniatuur onbemande vliegtuigen, nieuwe multispectrale satellieten (bv. Sentinel-2), en hyperspectrale remote sensing.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/19

Thematische lijst

  • N2000 monitoring
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Vrije trefwoorden

  • remote-sensing
  • monitoring
  • habitats
  • vegetatie
  • natura2000
  • vegetatieopnamen