Projectdetails

Samenvatting

Het bereiken van een solide en aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit impliceert dat het INBO op termijn zoveel mogelijk volgens de methoden van open en reproduceerbaar onderzoek - kortweg Open Science - zal opereren.

Om Open Science te operationaliseren op INBO, worden generieke Open Science Doelen (OSD’s) voor projecten opgesteld. Het is een ideaalbeeld van hoe projecten op lange termijn best uitgevoerd worden. Hierin is in het verleden reeds vooruitgang geboekt.

De OSD’s gaan over wetenschappelijke kenmerken van projecten (inhoudelijk / technisch). Aspecten van procesbeheersing (bv. planning, projectevaluatie, personeelsevaluatie) vallen buiten de scope.

Het project beoogt een stapsgewijze implementatie van de Open Science Doelen in het projectwerk over het hele (EV)INBO. Zowel de WO- als de onderzoeksteams hebben daarbij dus onderling afgestemde rollen op te nemen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/35

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur