Ondersteuning praktijkgemeenschap exotenbeheer

Projectdetails

Samenvatting

Exotenbeheer krijgt steeds meer aandacht in het terreinbeheer en de beleidsinitiatieven volgen elkaar snel op. Terreinbeheerders raadplegen weinig wetenschappelijke tijdschriften of hebben er geen toegang toe. Kennisoverdracht moet dus via andere kanalen gebeuren, zoals via praktijkdagen en nieuwsbrieven. Beheer moet onderbouwd zijn met goede wetenschap, maar vaak is er een mismatch tussen het gevoerde onderzoek en de kennis die op het terrein nodig is. Beheerders verwachten op maat gesneden, praktisch toepasbare informatie over methodes en hun effectiviteit, maar toegepast onderzoek naar exotenbeheer is voorlopig nogal schaars.

Een actieve praktijkgemeenschap, waarin terreinbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers elkaar kunnen vinden, kan de kloof tussen onderzoek en beheer helpen verkleinen. Beleidsmakers leren er bij over de implementatie op het terrein en onderzoekers leren de noden kennen, en brengen hun kennis waar ze nodig is. Terreinbeheerders kunnen er kennis uitwisselen over goede beheerpraktijken.

Dit project omvat activiteiten waarmee INBO de actieve praktijkgemeenschap ondersteunt. Het gaat ondermeer om ondersteuning van het samenwerkingsverband ExotenNet dat medewerking krijgt van Ecopedia, Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw, INBO, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, de Dienst Waterlopen Provincie Oost-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Faunabeheer