PARTRIDGE (INTERREG-project) (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In dit project doen we ecologisch en socio-economisch onderzoek naar de realiseerbaarheid en de effecten van ‘wildlife friendly farming’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen, en op het aanleveren van ecosysteemdiensten in het agrarisch landschap. In de deelnemende regio’s en landen zal getracht worden twee studiegebieden te realiseren met in minstens 7% ervan maatregelen in functie van akkervogels. Daarnaast worden twee controlegebieden voorzien waar geen acties ondernomen worden. De patrijs dient in dit project als vlagschipsoort waarrond de verschillende stakeholdergroepen zich kunnen vinden en als voorbeeldsoort van het idee dat het duurzaam gebruik van een soort als incentive of motivatie kan dienen voor bepaalde stakeholdergroepen om maatregelen te nemen die de algemene biodiversiteit ten goede komen.

Meer: https://northsearegion.eu/partridge/
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum28/09/1631/12/24

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Jacht (beheer van fauna)
  • Soortenbeleid

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • ESD
  • EVINBO
  • ecosysteemdiensten