Karakterisatie en evaluatie veengebieden

Projectdetails

Samenvatting

Venen (gebieden met oppervlakkig gelegen veenbodems) zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit, de bescherming tegen waterschaarste en wateroverlast, klimaatmitigatie (koolstofopslag) en klimaatadaptatie.

Het doel van deze opdracht is op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze informatie te vergaren over
(i) de veenkwaliteit en
(ii) de potenties tot herstel voor de belangrijkste veengebieden in Vlaanderen.

Deze informatie moet dienen voor de wetenschappelijke onderbouwing van een beleid dat specifiek gericht is op de bescherming en het herstel van (de belangrijkste) oppervlakkige veengebieden in Vlaanderen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/221/07/24

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht

Vrije trefwoorden

  • bodem
  • abiotiek
  • VENEN