Doctoraatsonderzoek BOF ism UGent: Fundamentele relaties tussen spatiotemporeel visgedrag en hydraulische condities in antropogeen verstoorde waterlopen

Projectdetails

Samenvatting

Dit project zal de migratieroutes en het gedrag van twee vissoorten in de buurt van hydraulische structuren in het Albertkanaal monitoren en modelleren, met als doel fundamentele kennis te ontwikkelen over visgedrag gerelateerd aan hydraulische condities. Op basis hiervan kan bepaald worden wat wenselijke en storende omstandigheden zijn voor vismigratie.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/19

Thematische lijst

  • Vissen
  • Vismigratie
  • Versnippering