Doctoraatsonderzoek SBO - IWT ism UA - Modelleren van het schaderisico voor de landbouw in Vlaanderen ten gevolge van de aanwezigheid van het everzwijn (Sus scrofa)

Projectdetails

Samenvatting

Voor het kunnen bijdragen aan de risicoanalyse voor het everzwijn met zijn verdere verspreiding in Vlaanderen, de hoofddoelstelling van dit onderzoek, staan drie specifieke onderzoeksonderwerpen centraal:

- De impactinventarisatie: Twee studiegebieden worden uitgekozen waarbinnen schadegevallen aan landbouwpercelen gedetailleerd worden opgemeten en het bijhorende financiële verlies becijferd wordt.

- De impactmodellering: In de twee studiegebieden zal het opmeten van de landschapskarakteristieken in en rond de landbouwpercelen met en zonder schade leiden tot de opbouw van een Spatieel Distributiemodel (SDM) waarmee de waarschijnlijkheid van schade aan een perceel gemodelleerd kan worden.

- De distributiemodellering: De geografische distributie die opgevolgd wordt sinds 2008 zal de basis vormen voor een SDM dat de toekomstige verspreiding vanuit het kerngebied in Limburg naar de rest van Vlaanderen kan inschatten. Via landschapsgenomische technieken zal er een beter inzicht verworven worden over de connectiviteit en barrièrewerking van bepaalde landschapselementen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/19

Thematische lijst

  • Wildschade
  • Faunaschade

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Faunabeheer

Vrije trefwoorden

  • beheer
  • overlastsoorten
  • Everzwijn
  • DNA
  • fauna