PhD - Rise and demise of a marine top predator - Population dynamics and feeding ecology of the Sandwich Tern

Projectdetails

Samenvatting

Grote stern, een soort van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn, is één van de soorten in Europa die het zwaarst getroffen worden door hoog-pathogene vogelgriep. Het doel van dit doctoraat is het onderzoeken van de populatiedynamica van de soort om de impact hiervan op langere termijn te kunnen inschatten. Als voedselspecialisten zijn grote sterns bovendien potentieel gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. In een tweede luik van dit PhD wordt dan ook aandacht besteed aan de voedselecologie en de mogelijke invloed hierop van warmere zeewatertemperaturen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2330/01/28

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vrije trefwoorden

  • vogel
  • avifauna