Pilootproject duurzame bathymetrie (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Bij de aanleg van de duurzame bathymetrie van de Boven-Zeeschelde worden enkele pilootprojecten uitgevoerd waarbij getracht wordt, door middel van een ingreep in de morfologie van de rivier, de onderhoudswerkzaamheden tot een minimum te beperken (IMDC, 2014). In het pilootproject ter hoogte van ‘Oude Briel’ is er ook een doelstelling naar het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de ondiepe waterzone en het slik. INBO voert de ecologische evaluatie uit van dit pilootproject.
De monitoring is erop gericht om de ingreep ecologisch te evalueren en om een beter begrip te krijgen in de dynamiek van de rivier en de hiermee gepaard gaande morfologische en biologische processen.
De pilootprojecten zullen effecten hebben op de lokale bodemcondities waardoor parameters zoals stroomsnelheid, korrelgrootte of beschikbaarheid van detritus veranderen. Stroomsnelheid zal onderzocht worden door het waterbouwkundig laboratorium Borgerhout en periodische bathymetrieën worden uitgevoerd door een derde partij.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/08/1628/05/18

Thematische lijst

  • Stroombekkens
  • Schelde

Vrije trefwoorden

  • EVINBO