Pilootproject inzet eDNA-methodiek voor detectie en kwantificatie van muskusrat via ddPCR (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Binnen deze pilootstudie willen we op INBO een eDNA-protocol voor de detectie van muskusrat implementeren. We kijken ook of het op termijn bruikbaar is voor grootschalige inzet ter bestrijding van deze exoot. We onderzoeken of de bekomen eDNA-resultaten accurate inschattingen geven over de grootte van de aanwezige populaties, wat erg relevante info kan zijn voor een efficiëntere bestrijding en evaluatie van deze acties.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum15/01/243/02/25

Vrije trefwoorden

  • invasieve
  • eDNA
  • IAS

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Faunabeheer
  • Water