Beleidsondersteunend model-instrumentarium Schelde - estuarium (De Vlaamse Waterweg nv)

Projectdetails

Samenvatting

Naast monitoring en evaluatie is het nodig om instrumenten te hebben die de resultaten ruimtelijk en temporeel veralgemenen en modelleren. Deze instrumenten moeten het mogelijk maken om effecten van ingrepen of systeemveranderingen te onderzoeken. Er is beleidsondersteunende kennis nodig om effecten van ingrepen of systeemveranderingen te beschrijven op vegetatie en op hogere trofische groepen: watervogels, macro- hyperbenthos, vissen. De Zeeschelde is van uitzonderlijk economisch belang, constant gemanipuleerd door menselijke ingrepen en met grote impact door wijzigende getijden, neerslag en temperatuur als gevolg van de klimaatsveranderingen. Hierdoor is er nood aan goede instrumenten om ons te voor te bereiden op de toekomst.
De instrumenten moeten het mogelijk maken de impact van ingrepen of kwaliteitsveranderingen te evalueren ten aanzien van de Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, en de Kaderrichtlijn Water. Ze zullen ook dienen om de doelstellingen te evalueren uit de Lange Termijnvisie 2030 en geconcretiseerd in de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Schelde
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Kaderrichtlijn Water