Populatiegenetica van relictpopulaties van heikikker in Noord-Frankrijk (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De heikikker is een Europees beschermde amfibie die in Noord-Frankrijk en België de westelijke grens van haar areaal bereikt. Deze soort van natte heides en veengebieden is de afgelopen 50 jaar dramatisch achteruitgegaan als gevolg van vernietiging van het leefgebied en fragmentatie van de overblijvende populaties. INBO heeft recent een theoretisch kader ontwikkeld om te evalueren wanneer een populatie zich op vlak van genetische criteria in een gunstige staat van instandhouding bevindt. Met dit onderzoek is het de bedoeling om de vier laatste gekende Franse populaties van deze soort te toetsen aan dit kader.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/191/06/20

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Soortenbeleid