Voorbereidend onderzoek en ontwikkeling van modelinstrumentarium voor het klimaatrobuust inrichten van de Zeeschelde (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het doel is om het ecosysteemfunctioneren van het huidige Sigmaplan te evalueren. We onderzoeken welke ingrepen nodig zijn om het Schelde-estuarium in het licht van de klimaatverandering (versnelde zeespiegelstijging, verdroging, neerslagpieken,…) en nieuwe uitdagingen (bv. toenemende troebelheid, toenemende hydrodynamiek) toekomstbestendig in te richten. Hierbij ontwikkelen we instrumenten om de noodzakelijke wetenschappelijke ondersteuning te bieden voor de uitrol van het geactualiseerde Sigmaplan en inzicht te krijgen in de effecten van toenemende troebelheid en de gevolgen van sedimentdynamiek.
StatusNiet aangevat
Effectieve start/einddatum1/07/2430/06/27

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water
 • Klimaat

Vrije trefwoorden

 • EVINBO
 • klimaatverandering
 • Estuaria
 • neerslag
 • verdroging
 • zeeschelde
 • Sigmaplan
 • klimaat