Doctoraat PhD Jolien van Malderen: Van de wieg tot het graf – de stedelijke omgeving beïnvloedt de ontwikkeling van kenmerken en werkt als selectiefactor

Projectdetails

Samenvatting

Toenemende verstedelijking leidt wereldwijd tot habitatverlies voor een steeds groter deel van de fauna. Terwijl dit de meeste soorten negatief beïnvloedt, slagen sommige erin om in dergelijke nieuwe omgeving te gedijen. Vaak leven niet alle individuen van dergelijke soorten ook effectief in verstedelijkte gebieden, en bovendien beperken ze het gebruik van urbaan habitat vaak tot welbepaalde activiteiten. Zo kunnen ze zich voortplanten in de stad en foerageren op natuurlijke hulpbronnen, of vice versa. Individuele variatie hierin kan het gevolg zijn van milieueffecten tijdens de vroege ontwikkeling of van de selectie van specifieke (gedrags)eigenschappen.

In dit project onderzoeken we de effecten van het leven in een stedelijke habitat gedurende alle levensstadia, en dit aan de hand van een notoire stadsbewoner: de zilvermeeuw. We bestuderen hoe stedelijke stressfactoren de ontwikkeling beïnvloeden en of dit resulteert in een voorkeur voor stedelijk habitat, dan wel in een verbeterd vermogen om zich aan te passen aan stedelijk habitat door middel van leren en gewenning. We gaan ook na welke kenmerken samenhangen met stedelijk foerageren en broeden, en hoe dit de reproductie beïnvloedt. Dit project kan ook helpen om de populatiedaling van zilvermeeuwen beter te begrijpen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/2231/12/27

Vrije trefwoorden

  • meeuwen
  • habitatgebruik
  • overlastsoorten
  • stadsnatuur
  • avifauna

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij
  • Data & Infrastructuur