Provinciaal prioritaire soorten (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Vijf Vlaamse provincies, onder aanvoering van Limburg, vroegen het INBO om nieuwe lijsten van Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS) uit te werken. Op één na zijn alle lijsten meer dan 10 jaar oud. De verspreiding van soorten veranderde in die tijd zo grondig dat de huidige PPS-lijsten verouderd zijn. Het INBO maakte in de voorbije 10 jaar ook lijsten van Vlaamse Prioritaire Soorten en habitattypische soorten. Die zijn uiteraard bruikbaar voor het aanduiden van soorten die relevant zijn voor het provinciaal natuurbehoud.

Ook de selectiemethode van de PPS krijgt een update. Provincies kunnen hierdoor zelf soortenlijsten opstellen die invulling geven aan hun specifieke provinciale natuurbehoud.

De opdracht omvat alleen soortgroepen die goed onderzocht zijn en waar al een recente en gevalideerde Rode Lijst voor bestaat. Dit beperkt de soortgroepen tot:
- hogere planten
- amfibieën en reptielen
- vissen
- broedvogels
- overwinterende watervogels
- zoogdieren (excl. vleermuizen)
- dagvlinders
- libellen
- sprinkhanen en krekels
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/2128/02/22

Vrije trefwoorden

  • dagvlinders
  • vogel
  • fauna
  • flora
  • amfibie
  • vis
  • soortenbeleid
  • watervogels
  • vogels

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur