Kwaliteitszorg veld- en labowerk en opstellen van protocollen

Projectdetails

Samenvatting

Voor het opstellen van de veldprotocollen starten we met het veldwerk voor PAS/DPB als pilootprojecten. Uit deze ervaring zouden algemenere aanbevelingen moeten groeien om het proces te verbeteren. Per pilootproject zullen we een kwaliteitscirkel samenstellen met inhoudelijke experts (knowwhat) en veldmedewerkers (knowhow). De kwaliteitsverantwoordelijke (KV) zal instaan voor de algemene coördinatie en leiding, maar zal ook inbreng hebben bij het op punt zetten van de veldprotocols. De dienst Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg zal instaan voor een methodologische reflectie (statistische aspecten van de bemonstering/steekproeftrekking op het terrein).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/1531/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur