Radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

In samenwerking met de Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming nv (VLEEMO) doet het INBO radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen. De basisdoelstelling bestaat uit onderzoeksactiviteiten die informatie en inzichten opleveren voor de inplanting van windturbines met een minimale impact op biodiversiteit.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/30

Vrije trefwoorden

  • IHD
  • fauna
  • monitoring
  • avifauna
  • natura2000

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij