RadIUS - Invasieve uitheemse soorten in de Vlaamse natuur

Projectdetails

Samenvatting

Het RadIUS-project voert een doorgedreven analyse uit van het voorkomen van invasieve uitheemse soorten (IUS, met name deze van de Unielijst) in voor de natuursector relevante gebieden. Het benoemt in de mate van het mogelijke de betrokken terreinbeheerders.

Waar deze terreinbeheerder het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is, gaat het project een stap verder: middels een workshop met de relevante ANB-afdelingen wordt nagegaan in hoeverre het beheer rond de betreffende soorten reeds wordt geïmplementeerd, en zoniet, waar zich de bottlenecks bevinden.

Finaal is het ANB optimaal geïnformeerd over de eigen prioriteiten rond het intern IUS-beheer.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/231/08/24

Vrije trefwoorden

  • exoten
  • invasieve
  • ANB
  • beheer

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten
  • Data & Infrastructuur