Recarbon (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Binnen dit project wordt onderzocht hoe we de koolstofopslag in valleisystemen kunnen maximaliseren, ofwel door beheermaatregelen zoals vernatting of herstel van wetlands, ofwel door veranderingen van landgebruik, zoals bebossing van valleigebieden.

Met dit project dragen we bij tot de EU Green Deal en tot regionale beleidsdoelstellingen zoals de Blue Deal in Vlaanderen, waar vernatting en het herstel van wetlands een belangrijke rol spelen. We werken nauw samen met verschillende stakeholders (zowel beleidsmakers als lokale beheerders) om politieke, economische en sociale factoren af te lijnen die de implementatie van de voorgestelde beheermaatregelen of landgebruiksveranderingen ondersteunen of net tegenwerken.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/221/09/26

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Klimaat

Vrije trefwoorden

  • koolstof
  • vallei
  • klimaat
  • bodem
  • wetlands
  • valleigebieden