Analyse van recente veranderingen in enkele vennen van het Turnhouts Vennengebied door middel van diatomeeënonderzoek

Projectdetails

Samenvatting

Wat was de recente evolutie van diatomeeënpopulaties in Haverven, Grote en Kleine Klotteraard, Zwart Water (zonder ontslibbing) en Langven, na de inrichting in de periode 2009-2012.
In een van de studies ter voorbereiding van de inrichting werd de samenstelling van de diatomeeëngemeenschap in het sediment van voornoemde en andere vennen in het Turnhouts vennengebied gedocumenteerd en vergeleken met de historische toestand (Hendrickx & Denys 2000). Deze gemeenschap is sterk indicatief m.b.t. de bufferingstoestand en graad van eutrofiëring. Dit project behandelt een evaluatie van de gevolgen van de inmiddels uitgevoerde inrichtingsmaatregelen, kaderend in het identificeren van eventuele knelpunten en mogelijke bijsturing van het beheer.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1930/06/19

Thematische lijst

  • Beheer
  • Heiden en hoogveen
  • Vermesting