Aanbevelingen over maatregelen voor overwinterende watervogels n.a.v. rapportage vogelrichtlijn

Projectdetails

Samenvatting

INBO zal naar aanleiding van de rapportage voor de vogelrichtlijn beleidsaanbevelingen formuleren voor de overwinterende watervogels met een negatieve trend en een grote afstand tot de doelen zoals geformuleerd in de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Het gaat over: kemphaan, pijlstaart, tafeleend, kleine rietgans, kuifeend en smient.
De aanbevelingen worden geformuleerd op basis van de oorzaken van achteruitgang en zullen gekaderd worden in een internationale context.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/21

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur