Aanbevolen herkomsten van populier (zwarte populier, grauwe abeel) en wilg (schietwilg, kraakwilg)

Projectdetails

Samenvatting

Het INBO is verantwoordelijk voor de kwaliteit van Vlaams erkend uitgangsmateriaal van bomen en struiken en het bewaken van het register ervan. De huidige lijst van aanbevolen herkomsten van boom- en struikplantsoen vertoont tekortkomingen.
Voor enkele soorten, waarvoor gerichte belangstelling is vanuit de bossector, zijn er geen aanbevolen herkomsten aanwezig op de lijst. Het gevolg hiervan is dat er geen erkende herkomsten kunnen aangeboden worden door de Vlaamse boomkwekers. Daartoe behoort de groep van inheemse populieren, zoals de zwarte populier, de trilpopulier en grauwe abeel. Ook van de inheemse wilgen (schietwilg en kraakwilg) zijn geen herkomsten opgenomen in de lijst.
Dit project beoogt de uitbreiding van de lijst van aanbevolen herkomsten met geschikte herkomsten/genotypes van inheemse populier (Populus nigra, Populus tremula en Populus x canescens) en inheemse wilg (Salix alba, Salix fragilis, Salix x rubens).
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/19

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Bosbouw (maatschappij)