Verfijning van de bestaande KRW en HR monitoringstrategie

Projectdetails

Samenvatting

Het bestaande vismeetnet voldeed niet aan de rapportagenoden voor de Europese Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn. Daarom wordt momenteel een nieuw vismeetnet ontworpen. Daarnaast moeten beide monitoringsstrategieën voortdurend aangepast worden aan nieuwe noden (o.a. aanpassen vistechnieken, aanpassen selectie afvisplaatsen, aanpassen indexen, ...).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Vrije trefwoorden

  • monitoring
  • habitatrichtlijn
  • Natura2000
  • vis
  • KRW

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water