Sanering vismigratieknelpunten Kanaal Gent-Oostende (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Onderzoek naar oplossingsmogelijkheden voor de vismigratieknelpunten in het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van Brugge.
Door de abrupte overbrugging van een significant waterpeilverschil vormen de Keizerinnestuw, de Guldenvliesstuw en de Dampoortsluis een vismigratieknelpunt voor vissen die stroomopwaarts de alternatieve hoofdmigratieweg Kanaal Gent-Oostende optrekken. Gezien het wettelijke kader (de Benelux Beschikking en de Europese palingverordening) moet dit migratieknelpunt prioritair worden opgelost. De ecologische haalbaarheid van verschillende mogelijke alternatieven om dit migratieknelpunt op te heven worden onderzocht in via een visfauna-onderzoek. Tevens kunnen de resultaten van dit visfauna-onderzoek gebruikt worden als voorstudie (nul-meting) om naderhand de werking van de gekozen oplossing te evalueren.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum31/12/1030/12/18

Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Vissen