Onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Deze opdracht is een uitvoering van het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Knoflookpad 2017-2021 (goedgekeurd op 19 december 2016). Knoflookpad is een ‘ernstig bedreigde soort’ in Vlaanderen. In het SBP is voorzien dat een kweekprogramma wordt opgestart om te voorkomen dat de soort uitsterft in Vlaanderen. Met dit kweekprogramma willen we de resterende populaties versterken door lokaal verzamelde eisnoeren in gecontroleerde omstandigheden te laten opgroeien en de gekweekte padden terug te plaatsen. Daarnaast willen we nieuwe populaties opbouwen door inbreng van padden van andere herkomst(en). Het INBO staat in voor de kweek (inclusief genetisch onderzoek), en het uitwerken en adviseren van een uitzetstrategie in functie van het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van deze soort.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/2031/03/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur