Onderzoek herstel en beheer van amfibieën- en reptielenpopulaties

Projectdetails

Samenvatting

Het project omvat (i) projectontwikkeling en coördinatie en (ii) beleidsondersteunend en verdiepend onderzoek rond herpetofauna, onder meer aansluitend op de acties vermeld in de goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma's. Het project creëert ook een ruimer onderzoekskader voor verschillende kweekprojecten voor soorten zoals vroedmeesterpad en knoflookpad, en voor bedreigde soorten zoals vuursalamander.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Invasieve soorten