Onderzoek van open tot halfopen, extensief begraasde natuurgebieden in Vlaanderen in functie van uitvoering, evaluatie en bijsturen van het natuurbeheer

Projectdetails

Samenvatting

Het Vlaamse natuurbeleid streeft naar uitbreiding van het areaal natuurgebied tot meer samenhangende en klimaatrobuuste gehelen. Patroonbeheer wordt daarbij in toenemende mate vervangen door extensieve begrazing als meer procesgerichte beheermaatregel, maar de wetenschappelijke inzichten die deze beheerstrategie onderbouwen en vooral optimaliseren in functie van biodiversiteit zijn beperkt.

Dit project onderzoekt de interactie tussen begrazing, vegetatiestructuur en het voorkomen van habitats, soorten en hun leefgebieden met als doel het behoud en de ontwikkeling van belangrijke vegetatiestructuren en -types, planten- en diersoorten én hun hulpbronnen. Een belangrijke focus ligt op de rol van veranderende vegetatiestructuren in functie van de klimaatrobuustheid van natuurgebieden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Klimaat

Thematische lijst

  • Beheer