Case studies GOG-wetlands (KBR – veentranslocatie)

Projectdetails

Samenvatting

Bij de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden worden ringdijken aangelegd ter bescherming van het hinterland. Bij aanleg van deze dijken zijn grote hoeveelheden zand en klei nodig. Vooral aan klei is er een gebrek. Waar de dijk wordt aangelegd wordt eerst het veen uit de ondergrond verwijderd.
Deze klei kan lokaal gewonnen worden. De ontstane kuilen kunnen gevuld worden met het uitgegraven veen. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor het kleitekort en het veenoverschot. Het experiment is opgezet om na te gaan of elzenbroekbos kan ontwikkeld worden op deze plaatsen. Deze aanpak kan fungeren als boscompensatie en levert een win-winsituatie op.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische lijst

  • Beheer van bos
  • Schelde
  • Beheer van water
  • Overstromingsgebieden

Vrije trefwoorden

  • bos
  • habitatrichtlijn
  • broek

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water