Onderzoek naar de populatiegenetica van bever in Vlaanderen

Projectdetails

Samenvatting

Het Vlaamse soortbeschermingsprogramma bever laat bij een gunstige staat van instandhouding beheermogelijkheden toe. Informatie over bezetting en connectiviteit doorheen het landschap zijn dan van cruciaal belang voor het inschatten van de impact van dit beheer. INBO verzamelde hierover al gegevens via klassieke telemetrische studies, maar binnen de bredere Vlaamse context is bijkomende informatie nodig. Binnen dit project zal hiervoor de populatiegenetische structuur van de Vlaamse beverpopulatie in kaart worden gebracht.

Verkennende analyses toonden al aan dat de geplande methodes voldoende geschikt genetisch materiaal opleveren voor het beantwoorden van deze vragen. Over een periode van vier jaar zullen bevers op verschillende locaties in Vlaanderen worden gevangen, van een label op de staart worden voorzien en er zal er een DNA-staal worden afgenomen. Parallel hiermee zullen ook ad hoc staalnames gebeuren wanneer bevers binnen het schadebeheer worden gevangen en verplaatst. De gegevens uit dit project zullen aangeven welke gebieden al sterk met elkaar verbonden zijn, waar de grootste barrières zich bevinden en hoe beverpopulaties zich verspreiden, zodat potentieel moeilijk bereikbare gebieden kunnen worden ontsloten en gericht keuzes voor mogelijke introductiesites kunnen worden gemaakt.

In een bijkomend methodologisch luik zal worden nagegaan of ook haarstalen, als niet-invasief alternatief, voor toekomstige monitoring kunnen dienen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer

Thematische lijst

  • Zoogdieren