RIPARIAS - Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

RIPARIAS wil een workflow ontwikkelen voor de besluitvorming over het beheer van invasieve uitheemse soorten (invasive alien species - IAS). Het zal hiervoor nationale beheerdoelstellingen omzetten in concrete acties met maximale kostenefficiëntie, voor een pilootproject in de rivieren de Dijle, de Mark en de Zenne.

Dit project wil:
1. De datastromen verbeteren van verschillende bestaande \early warning\ en \surveillance\ systemen (die apart worden bijgehouden door regio's, lokale autoriteiten en NGO's) naar regionale beheerders door de interoperabiliteit te verhogen op een aantal pilootlocaties. De aandacht gaat naar tien soorten die op de Europese lijst staan van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, bij de verordening 1143/2014 (de 'Unielijst'). Het gaat om volgende planten: Cabomba caroliniana, Heracleum persicum, H. sosnowskyi, Lagarosiphon major, Ludwigia peploides, Lysichiton americanus, Myriophyllum heterophyllum, en volgende rivierkreeften: Orconectes virilis, Procambarus clarkii, P. fallax. Ook een aantal andere soorten die nog niet op de Unielijst staan worden meegenomen in de oefening.
2. Het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen en objectieve criteria voor het prioriteren van beheersmaatregelen voor aquatische soorten en oeverplanten die zich invasief gedragen. Er worden ook prioritaire maatregelen toegepast in de rivieren de Dijle (128 404 ha), de Mark (17 865 ha) en de Zenne (116 834 ha).
3. De datastroom van beheersacties naar beleidsmakers verbeteren door de effectiviteit van de maatregelen op te volgen en te evalueren.
4. De verspreiding van de workflow voor het beheer van IAS promoten binnen Europa en inzetten op ervaringsuitwisselingen over 'best practices'.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/211/09/26

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten
  • Water