Uitrol Soortbeschermingsprogramma Grote Modderkruiper: onderzoek, kweek en coördinatie (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Grote modderkruiper is een Europese Habitatrichtlijnsoort (Bijlage II) die in Vlaanderen kritisch bedreigd is. Hiervoor werd in opdracht van ANB door INBO een soortbeschermingsplan ontwikkeld dat eind 2021 door de minister werd goedgekeurd. Dit plan wordt uitgerold tussen 2021 en 2025 en bevat een kweekprogramma, monitorings- en onderzoekstaken die door INBO worden uitgevoerd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • vis
  • SBP
  • Natura2000
  • IHD
  • soortbeschermingsprogramma