ROSTOW - Responses of Sandwich Terns to offshore wind farms (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Binnen het Nederlandse ‘Wozep-programma’ moeten uitspraken worden gedaan over effecten van offshore windturbines op zeevogels. Daarom wil het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) voor een aantal soorten populatiedynamische modellen laten opstellen. Het doel van ROSTOW is om extra informatie te verkrijgen over de leeftijdspecifieke overleving van de grote stern op basis van kleurringaflezingen. Dit zal dienen als een belangrijke inputparameter voor betrouwbaardere populatiemodellen.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/07/191/06/22

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels