SAFRED - SAving Freshwater biodiversity REsearch Data (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

SAFRED is een door Belspo gefinancierd BRAIN-project waarin KULeuven, UGent, ULg, INBO, UNamur, BBPf, BOKU en RBINS samenwerken rond de publicatie van Belgische zoetwaterbiodiversiteitsdata. De gemobiliseerde data zal online beschikbaar zijn via het Belgian Biodiversity Platform en het Freshwater Information Platform.
SAFRED wil focussen op het systematisch herontdekken en publiceren van data rond zoetwateronderzoek. De projectpartners zijn reeds verschillende jaren actief in diverse onderzoeksprojecten rond zoetwateromgevingen (LOOMS, BIOMAN, Pondscape, Manscape, Boyekole Ebale Congo 2010 expedition). De resultaten van deze projecten vonden hun weg naar wetenschappelijke artikels maar de onderliggende data bleven vaak ongepubliceerd en derhalve ook ongebruikt. Door deze samenwerking en uitwisseling van expertise willen de diverse partners de datasets samenstellen, documentinformatie rond het verzamelen en verwerken van de data en hun opslag (metadata) opslaan, de data standaardiseren en online publiceren en dit vaak met een begeleidende data paper.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/12/1515/09/18

Vrije trefwoorden

  • EVINBO

Thematische lijst

  • Vismeetnetwerk
  • Vissen
  • Stroombekkens