Scheldemondbos (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Bossterfte is een actueel probleem dat voorkomt in grote delen van Vlaanderen en dan vooral op zandige gronden. Dit project wil het probleem zichtbaar maken voor het beleid en voor de betrokken eigenaars en beheerders.
INBO zal:
* de aard en de omvang van de voorkomende bossterfte zichtbaar maken
* ervaring opbouwen met het gebruik van satellietbeelden voor het inschatten van de aard (levend / dood en zo mogelijk beschadigde soort) en de omvang (% aandeel) van de bosschade en bosvitaliteit in relatie tot bodem en hydrologie
* mogelijke best practices aanleveren om klimaatadaptieve omvorming maximaal mogelijk te maken
* in kaart brengen van de getroffen boomsoorten en hoe vaak de bossterfte voorkomt (prevalentie)
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/2131/05/22

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat