Schoufour-project (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Dit project bouwt voort op het EVINBO onderzoek naar kustbroedvogels in het Nederlandse (lopend project Maasvlakte II) en Belgische (lopend project onderzoek kustbroedvogels Zeebrugge-Heist) Deltagebied. Het maakt grotendeels gebruik van bestaande gegevens die binnen deze projecten werden verzameld en maakt gebruik van de expertise rond kustbroedvogels die op het INBO en het EVINBO aanwezig is.

Strategisch is het belangrijk dat INBO bij dergelijke projecten betrokken blijft en zijn kennis en netwerk op dat vlak verder vergroot. Zeker ook omdat dit vooral een inventariserend pilootproject is, en er wellicht nog een vervolgproject zal komen waaraan INBO zou kunnen meewerken.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1615/02/21

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Meetnetten