Wetenschappelijke onderbouwing voor het afbakeningsproces van BEschermde en STrikt beschermde natuur - pledge 2022

Projectdetails

Samenvatting

In de Europese biodiversiteitsstrategie vraagt de Europese Commissie de aanduiding van beschermde en strikt beschermde natuurgebieden.
Het ANB dient eind 2022 de zogenaamde ‘pledge’ voor te leggen aan de Europese Commissie. In die pledge duidt Vlaanderen aan hoe we zullen bijdragen aan de realisatie van de Europese biodiversiteitsdoelstelling om tegen 2030 30% beschermde natuur (waarvan 1/3de strikt beschermd) te realiseren.

Het INBO voorziet de wetenschappelijke onderbouwing die gebruikt kan worden in het afbakeningsproces. We voorzien hiervoor in de eerste plaats een ‘kaartenbak’ met een verzameling van kaarten over de actuele en potentiële natuurwaarden (soorten, habitats, ecosystemen, ecosysteemdiensten), landschapsecologische relaties, kaarten met aanduiding van natuurbeheer en kaarten met aanduiding van het juridische beschermingsniveau.
In een tweede stap analyseren we mogelijkheden en knelpunten voor het bereiken van een aaneengesloten natuurnetwerk. We gaan ook na in welke mate de ruimtelijke visies die ontwikkeld werden tijdens het AGNAS-proces (afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur) volstaan voor het bereiken van het natuurnetwerk.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/02/2231/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur