Ondersteuning uitroeiing klauwkikker

Projectdetails

Samenvatting

Dit project biedt de wetenschappelijke ondersteuning voor de uitroeiing en bestrijding van klauwkikker. Deze soort kent een recente opmars aan de Douvebeek (West-Vlaanderen), vlakbij beschermde natuurgebieden met kamsalamanderpopulaties. Het Agentschap Natuur en Bos heeft er snelle-respons-acties lopen. Het onderzoek brengt de verspreiding in kaart via klassiek veldwerk en eDNA. We verzamelen ook ecologische gegevens over de reproductie en het terreingebruik. Deze kennis kan het beheer informeren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum21/12/2331/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten