Habitatmapping Zeeschelde (Maritieme Toegang)

Projectdetails

Samenvatting

In het streefbeeld van de LangeTermijnVisie (LTV) en de Ontwikkelingsschets (OS) 2010 voor het Schelde-estuarium worden laagdynamische intergetijden- en ondiepwatergebieden beschreven als belangrijke fysieke systeemkenmerken en ecologisch zeer waardevol voor benthos en daarvan afhankelijke vissen en vogels.
De Natura2000-doelstellingen en het LTV streefbeeld 2030 streven naar een instandhouding/versterking van de estuariene habitat. Het is dan ook belangrijk om de fysische en morfologische processen te onderzoeken die het voorkomen (in ruimte en tijd) van ecologisch waardevolle ondiepwatergebieden en intergetijdegebieden bepalen in het Schelde-estuarium.
Deze opdracht is onderdeel van de raamovereenkomst met afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en heeft als doel om het ecotopenstelsel binnen het Schelde-estuarium te verfijnen en te valideren. Dit onderzoek ondersteunt het MONEOS programma (monitoringsprogramma gecoördineerd vanuit de Vlaams-Nederlandse Schelde-commissie) - onderdeel Diversiteit Habitats.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/28

Vrije trefwoorden

 • habitats
 • zeeschelde

Thematische lijst

 • Schelde
 • Slikken en schorren
 • Overstromingsgebieden
 • Zoet-Zout overgangen
 • Beleid
 • Stromende wateren

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water
 • Natuur & maatschappij