Seabirds@Risk: uitwerking risicokaarten en mitigerende maatregelen voor zeevogels ter ondersteuning van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan

Projectdetails

Samenvatting

In navolging van de beslissing over de versnelling van de energietransitie met het oog op meer energie-onafhankelijkheid wordt er bij de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP 2020-2026) gezocht naar extra offshore windcapaciteit in de Belgische territoriale wateren om te streven naar een totaal van 8 GW geïnstalleerd vermogen.

Zoals ook aangegeven in het Belgisch maatregelenprogramma voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG (maatregel 9d) is het essentieel om te beschikken over risicokaarten met de verwachte impact van menselijke activiteiten op de aanwezige vogels bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verhogen van de offshore energiecapaciteit. Daarnaast is het ook belangrijk voldoende kennis te hebben van mogelijke mitigerende maatregelen om te komen tot een duurzaam Marien Ruimtelijk Plan.

Het INBO zal risicokaarten uitwerken en mogelijke mitigerende maatregelen voor zeevogels beschrijven ter ondersteuning van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP 2020-2026) en in uitvoering van het Belgisch maatregelenprogramma voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG (maatregel 9d en 9e).
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum3/10/221/10/23

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

Vrije trefwoorden

  • MarienRuimtelijkPlan
  • MSFD
  • EVINBO
  • zeevogels