Sedimentfluxen in de Boven-Zeeschelde (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

De campagnes kaderen in onderzoek naar de seizoenaliteit (of veranderlijkheid) van sedimentfluxen. De werkhypothese is dat er grote pakketten sediment in het systeem bewegen (of tijdelijke afgezet worden) en verantwoordelijk zijn voor de SPM dynamiek in het systeem.

Door herhaalde staalname in bepaalde zones van de Zeeschelde is het de bedoeling om de sedimentgranulometrie te monitoren in vaste zones en seizoenaal (september & maart).

Het INBO werd gevraag omwille van de expertise met box-corer staalname om de bemonstering uit te voeren voor het Waterbouwkundig Labo.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1831/10/20

Thematische lijst

  • Schelde

Thematische Lijst 2020

  • Water