SEIA LIFE Nardus & Limosa (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

INBO ondersteunt het VITO bij het uitvoeren van een socio-economische impactanalyse (SEIA) voor het LIFE project Nardus & Limosa. Het doel van het LIFE project is om heischrale graslanden te herstellen met aandacht voor weidevogels. Voor de SEIA neemt INBO interviews af van landbouwers in het Turnhouts Vennengebied om de positieve en negatieve effecten te identificeren die zij van het LIFE project ervaren.

Inzichten in socio-economische effecten van een natuurinrichtingsproject kan helpen om mitigatiestrategieën te ontwikkelen die de negatieve effecten minimaliseren en de positieve effecten maximaliseren. Bovendien kan een SEIA het maatschappelijk belang van het project aantonen. Voor publiek gefinancierde natuurontwikkelingsprojecten kan het belangrijk zijn om aan te tonen dat biodiversiteit verhogen niet enkel geld kost maar ook maatschappelijke baten voortbrengt zoals een betere luchtkwaliteit, gezondheid, werkgelegenheid,…
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/2231/05/22

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij