Sinusmaaiproject (EVINBO)

Projectdetails

Samenvatting

Het project wil sinusmaaibeheer vergelijken met gefaseerd blokmaaibeheer in grondwateronafhankelijke mesofiele graslanden.

Het doel is om de effecten van sinusmaaibeheer na te gaan op:
- vegetatiesamenstelling
- biotoopwaarde voor insecten
- soorten dagvlinders en bijen
- het voedselaanbod
- de architecturale complexiteit in graslanden
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/24

Vrije trefwoorden

  • maaibeheer
  • vegetatie
  • insect
  • insecten
  • grasland
  • dagvlinders
  • wilde_bijen

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht