Projectdetails

Samenvatting

Er is over de jaren heel wat ecologische en sociale analytische expertise opgebouwd binnen het INBO, maar deze wordt zelden geïntegreerd ingezet. Socio-ecologisch systeemdenken zou een unieke expertise-niche kunnen zijn voor het INBO. De bedoeling van dit project is om systeemdenken meer ingang te doen vinden binnen het (EV)-INBO.

Socio-ecologische systeemanalyse heeft tot doel om de ‘big picture’ in kaart te brengen en verbanden en trends beter te begrijpen. We voorzien twee mogelijke toepassingsdomeinen: bij het scherpstellen van de onderzoeksvraag en bij verklarend onderzoek. Dit zal gebeuren door relatief simpele (kwalitatieve en semi-kwantitatieve) en gebruiksvriendelijke analytische tools, kaders en aanpakken.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij
  • Data & Infrastructuur

Thematische lijst

  • Maatschappij