Macrozoöbenthos MONEOS (De Vlaamse Waterweg nv)

Projectdetails

Samenvatting

Het project “Ruimtelijke en temporele trends van macrobenthos in de Zeeschelde en getijgebonden zijrivieren” is geïntegreerd in het lopende MONEOS programma – gecoördineerd vanuit de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Jaarlijkse ruimtelijke bemonstering van de bodemfauna doorheen het hele Zeeschelde-estuarium (incl. getij-onderhevige delen van de zijrivieren) laat een gedetailleerde opvolging van de variatie in ruimte en tijd toe. Macro-invertebraten vormen een vereist biologisch kwaliteitselement in de beoordeling van de ecologische toestand van overgangswateren in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Als sedentair fauna-element is macrobenthos een aangewezen biologische component voor het betekenisvol definiëren van biologisch relevante ruimtelijke eenheden met zowel abiotische als biotische typerende kenmerken.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Vrije trefwoorden

  • macrobenthos
  • Schelde

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Schelde
  • Estuaria
  • Kaderrichtlijn Water