Ruimtelijke en temporele trends van watervogels in de Zeeschelde – ecosysteemonderzoek (De Vlaamse Waterweg nv)

Projectdetails

Samenvatting

Watervogels zijn één van de belangrijkste gebruikers van het Schelde-ecosysteem. Ze zijn makkelijk waarneembaar en maatschappelijk “aaibaar”. Bovendien staan ze bovenaan de voedselketen waardoor ze een signaalfunctie vervullen voor de algemene toestand van een systeem. Deze aspecten maken dat watervogels bijzonder geschikt zijn voor de toetsing van het beleid. Om deze beleidsondersteuning te kunnen leveren worden watervogels door het INBO permanent gemonitord in het kader van het MONEOS programma – het monitoringsprogramma gecoördineerd vanuit de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Welke kenmerken van de Schelde bepalend zijn voor het voorkomen van de watervogels, en hoe deze variabelen de vogelaantallen bepalen is onderwerp van onderzoek.
De doelstelling is om een beleidsondersteunend instrumentarium te maken dat kwantiteit en kwaliteitsveranderingen van de habitats en andere systeemkenmerken (bv. primaire productie, benthos, golven, etc. ) op watervogelaantallen in het Schelde-estuarium kan schatten. Dit instrument kan gebruikt worden om het effect van ingrepen op watervogeldoelstellingen te evalueren zoals gesteld in de Lange Termijn Visie 2030 en geconcretiseerd in de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) (Natura-2000).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/24

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water

Thematische lijst

 • Schelde
 • Watervogels
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

 • avifauna
 • vogel
 • IHD
 • Schelde
 • monitoring
 • natura2000