Projectdetails

Samenvatting

Het GEO.INFORMED project zal generieke deep learning algoritmes ontwikkelen, aangepast aan de eigenschappen van aardobservatiedata. Calibratie en validatie is een onmisbaar onderdeel van deep learning. We zullen generieke cal/val procedures ontwikkelen, met duidelijke richtlijnen voor het ontwerpen van de steekproefopzet voor in-situ data en voor het hergebruik van bestaande data. De noden van de eindgebruikers zijn de drijvende kracht achter het ontwikkelen van geo-indicatoren voor het omgevingsbeleid. In dit project worden de geo-indicatoren geselecteerd en hun ontwikkeling opgevolgd d.m.v. een co-design procedure. Er zijn tot op vandaag weinig voorbeelden van co-design waarbij beleidsmakers de eindgebruikers zijn. Het GEO.INFORMED project zal dus een testcase zijn voor het inzetten van co-design in het spanningsveld tussen wetenschap en beleid. Specifieke workflows voor de geselecteerde geo-indicatoren zullen aan het eind van het project samengesteld worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/24

Vrije trefwoorden

  • vegetatie
  • EVINBO
  • remote-sensing
  • omgevingsdrukken
  • waterkwaliteit
  • monitoring

Data Management vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Natuur & maatschappij