SPRING (Strengthening pollinator recovery through indicators and monitoring)

Projectdetails

Samenvatting

Strengthening pollinator recovery through indicators and monitoring of kortweg SPRING (https://www.ufz.de/spring-pollination/) is een pilootproject binnen het European Pollinator Species Monitoring initiative (EUPoMS - https://wikis.ec.europa.eu/pages/viewpage.action?pageId=23462107).

In juni 2019 gaf de Europese Commissie het mandaat aan een groep van topexperten van bestuivers om een voorstel uit te werken voor een Europees monitoringsschema. Om deze aanpak nog verder te verfijnen in aanloop naar de finale implementatie lanceerde de Commissie in juni 2021 het SPRING-pilootproject.

Het project heeft drie doelstellingen:
- de versterking van de taxonomische capaciteit rond bestuivers in Europa
- de voorbereiding van de implementatie van het Europese Pollinator Monitoring Scheme
- de lancering van dit schema in de 27 Europese landen
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum29/04/2230/11/23

Thematische Lijst 2020

 • Landbouw
 • Beschermde natuur
 • Klimaat

Vrije trefwoorden

 • behoud
 • bestuiving
 • nachtvlinders
 • bestuivers
 • wilde_bijen
 • herstel
 • dagvlinders
 • zweefvliegen